Villa Måleri är ett byggföretag med mångårig erfarenhet och ett gott rykte på marknaden. Vi erbjuder hög kvalité på våra tjänster och material och arbetar utifrån kundens önskemål. Vi utför renoveringsarbeten, om – och tillbyggnationer samt bygger från grunden. Lång praktisk erfarenhet, god kännedom om branschregler samt kunskap om material och trender gör att vi kan uppfylla våra kunders krav och önskemål.

Vi har många års erfarenhet av både små och stora måleriuppdrag i Stockholm och övriga Stockholms län . Vi lämnar full garanti på samtliga måleritjänster.

  • Utvändig- och fasadmålning

  • Ny- och ombyggnadsmåleri

  • Invändig underhållsmålning och tapetsering

Villa Måleri är vi övertygade om att relationer mellan företag ska byggas på förtroende. Kunden skall därför kunna lita på att arbetet blir utfört på ett professionellt sätt.

Kontakta oss gärna om ni går i målningstankar eller vill diskutera några idéer.

  • Kostnadfri offert

  • Kvalitet & Flexibilitet

  • Snabbt arbete